Termeni şi condiţii

Accesul dumneavoastră şi utilizarea site-ului nostru sunt supuse şi reglementate de toate legile şi regulamentele în materie şi aceşti termeni şi condiţii de utilizare, inclusiv orice politici sau alte condiţii menţionate în prezentul document şi disponibile pe Site, conform modificărilor intervenite în decursul timpului (‘Termeni şi Condiţii’).
Vă rugăm să citiţi aceşti Termeni şi Condiţii cu atenţie. Dacă nu sunteţi de acord cu aceştia, va rugăm să nu plasaţi comanda. Dacă veţi continua să utilizaţi site-ul nostru şi implicit să plasaţi comanda, vom considera că aţi acceptat aceşti Termeni şi Condiţii.
Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment acestor Termeni şi Condiţii, prin postarea pe site-ul nostru, fără nici o altă notificare. Schimbările importante vor fi comunicate în manieră adecvată. Asiguraţi-vă că recitiţi Termenii şi Condiţiile în mod regulat deoarece dacă accesaţi, sau utilizaţi acest site se va considera că aţi fost de acord cu Termenii şi Condiţiile în versiunea publicată pe site-ul nostru la momentul vizitei dvs.

Nu aveţi dreptul să abuzaţi de site-ul nostru prin introducerea cu bună ştiinţă de viruşi sau alte materiale, care sunt rău intenţionate sau dăunătoare tehnologic, prin încercarea de a obţine acces neautorizat pe site-ul nostru, sau prin atacarea site-ului nostru printr-un atac de tip refuz serviciu (DdoS denial – of service attack ). O încălcare a acestei dispoziţii poate constitui infracţiune şi este posibil să vă raportăm autorităţilor competenţe pentru astfel de acte, fără a aduce atingere altor mijloace legale disponibile pentru a ne recupera daunele suferite.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda, sau anula oricând accesul la site-ul nostru (sau părţi din acesta), în special dacă noi considerăm că utilizaţi site-ul nostru în orice mod care este contrar oricăror dintre aceşti Termeni şi Condiţii, sau într-un mod dăunător. Dacă tipăriţi, copiaţi sau descărcaţi orice parte a Site-ului nostru şi/sau folosiţi aceste copii sau părţi ale Site-ului nostru care încalcă aceşti Termeni şi Condiţii, trebuie, la alegerea noastră, să returnaţi sau să distrugeţi copiile materialelor pe care le-aţi efectuat şi în caz de distrugere, să oferiţi dovezi în acest sens.

Disponibilitate şi defecte
Site-ul nostru nu va fi întotdeauna disponibil şi poate avea anumite erori. Acesta este furnizat pe principiul ‘aşa cum este’ şi ‘aşa cum este disponibil’, şi în măsura permisă de lege, fără garantări, condiţii sau garanţii de orice fel.

Nu avem nici o obligaţie de a actualiza informaţiile de pe site-ul nostru, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în legislaţia în vigoare. Ne rezervăm dreptul de a modifica, edita, şterge, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, site-ul nostru şi/sau informaţiile, materialele, produsele şi/sau serviciile disponibile prin acesta.

Definiţii şi Termeni:
– Pupper: Este denumirea comercială (brandul) sub care se oferă serviciile noastre; Pupper este un Pet Agency (agenţie de animale de companie/agenţie de intermediere) şi are drept scop/rol prezentarea ofertelor de vânzare ale crescătorilor/proprietarilor de animale de companie pe care agenţia îi are în portofoliu şi cu care colaborează. Pupper prestează acest serviciu în baza unui comision încasat de la client.
– Crescător: Persoană fizică care creşte animale de companie şi pe care le are în proprietate. Crescătorul este proprietarul de facto al animalelor de companie furnizate către clienţii agenţiei (Pupper).
– Client: Persoană fizică/persoană juridică care apelează la serviciile agentului comercial Pupper.
– Animal de companie: Este reprezentat de tot ceea ce înseamnă câini şi pisici de rasă din cadrul ofertei/siteului.
– Contract: prezentul regulament reprezentat de ‘Termeni şi Condiţii’.
– Oferta: Reprezintă e-mailul personalizat trimis de către Pupper fiecărui client care solicită o astfel de ofertă.

Această cuprinde imagini cu exemplarele/animalele de companie disponibile la crescător, preţul total al animalului de companie care este alcătuit din pretenţiile pecuniare ale crescătorului plus comisionul agenţiei Pupper.
Review – o evaluare scrisă de către deţinătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienţei personale şi capacităţii acestuia de a realiza comentarii calitative şi de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificaţiile menţionate de către furnizor.
Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacţie a unui Client/Cumpărător faţă de un serviciul prestat de agenţie. Acest grad de satisfacţie va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Client asupra serviciului. Comentariu – apreciere sau observaţie cu scop critic sau de apreciere, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.
Întrebare – formulă de adresare către alţi Utilizatori/Clienţi/Cumpărători cu scopul de a obţine informaţii despre animalele de companie sau serviciile din pagină respectivă.
Răspuns – informaţie scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o întrebare în Site, în pagină unui anumit tip de animal de companie. Răspunsul reprezintă o explicaţie oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuţii.

Drepturi şi obligaţii ale părţilor:
– Crescătorul: este răspunzător de calitatea animalelor de companie, de starea de sănătate a acestora cât şi de actualitatea imaginilor cu animalelor de companie ofertate către agenţie. De asemenea, acesta se angajează să ofere clientului agenţiei tot ceea ce este prezentat în ofertă. În caz de îmbolnăvire şi/sau deces în termenul prevăzut în ofertă, acesta are obligaţia de a schimba/înlocui animalul de companie cu un altul clinic sănătos din aceeaşi rasă, sex, particularitate de culoare într-un termen de maxim 60 zile.
Pozele din ofertele trimise pe email sunt cu titlu de prezentare.
Crescătorul are obligaţia de a transporta în condiţii optime animalul de companie strict până în oraşul solicitat de către client cu condiţia că acest oraş să se regăsească în oferta trimisă pe email sau pagina oficială de facebook. – Pupper: în calitate de pet agency (agenţie de animale de companie / agenţie de intermediere) are obligaţia să urmărească îndeplinirea de către crescător a obligaţiilor ce-i revin conform cu ofertă, obligaţii care sunt scrise în cadrul ofertei trimise pe email: livrarea exemplarului din rasă solicitată, să se respecte particularitatea de culoare solicitată de client şi să-i asigure transportul în condiţiile expuse în cadrul ofertei scrise şi trimise clientului pe email, facebook sau orice alt mijloc de comunicare.
Preţurile valabile sunt doar cele prezentate clientului în cadrul ofertei. De asemenea facilităţile oferite pentru animalul de companie solicitat sunt cele strict prezentate în cadrul ofertei trimise pe email.
– Clientul: Clientul are dreptul de a renunţa la comandă şi implicit recuperarea comisionului plătit, dacă livrarea animalului de companie se lasă aşteptată mai mult de 30 zile. Livrarea propriu-zisă a animalului de companie şi implicit plata restului de sumă conform cu oferta înaintată pe email sau facebook se face prin întâlnirea directă (întâlnire faţă în faţă) între client şi crescător. Clientul are obligaţia de a verifica la momentul livrării, animalul de companie, din toate punctele de vedere. De asemenea, clientul are dreptul ca la livrarea propriu-zisă să fie însoţit de către un specialist (medic veterinar, specialist chinolog etc). Dreptul de returnare al animalului de companie este posibilă doar în cazul în care acesta este suferind de una din afecţiunile prezentate în cadrul ofertei. De asemenea clientul va trebui să achite diferenţa de preţ (preţul total din oferta minus comisionul plătit anterior angentiei Pupper) direct crescătorului/propritarului strict la momentul livrării animalului de companie. Clientul este obligat să verifice suma plătită crescătorului. Dacă clientul plăteşte în plus sau în minus faţă de ceea ce scrie în ofertă o face pe propria răspundere, Pupper neasumându-şi nici un fel de responsabilitate, fiind strict o problemă între client şi crescător. Clientul în cazul în care consideră că i se percepe o sumă mai mare decât cea din oferta are dreptul de a refuza efectuarea plăţii. În acest caz va trebui să anunţe Pupper pentru a obligă crescătorul să-şi îndeplinească obligaţiile pe parte financiară din cadrul ofertei trimise pe email sau facebook; dacă clientul nu mai doreşte să cumpere de la crescătorul iniţial, Pupper poate prezenţa clientului oferta altui crescător; dacă nici în acest caz clientul nu este mulţumit de noul crescător atunci clientului i se va returna comisionul plătit agenţiei.

Facturare – Plata
Clientul primeşte factură fiscală în urmă plăţii comisionului către Pupper, urmând cu restul de suma (conform cu oferta) să fie plătită direct crescătorului/proprietarului animalului de companie, strict la întâlnirea dintre aceştia.
Comisionul nu se returnează în cazul în care animalul de companie a fost livrat.

Informaţii despre ofertă
Oferta trimisă pe email de către noi (Pupper) către client este singură valabilă şi singură luată în calcul. Anunţurile de pe siteurile noastre sunt pur informative şi pot oricând suferi modificări datorită numărului mare de crescători cu care noi colaborăm, motiv pentru care doar oferta trimisă clientului este cea valabilă. Facilităţile oferite clientului sunt strict cele prezentate în oferta trimisă; nu se iau în calcul alte anunţuri: nici de pe siteurile noastre şi nici de pe alte siteuri pe care sunt plasate anunţurile noastre.

Date despre parcursul comenzii:
Odată plătit comisionul către agenţie (Pupper), clientul primeşte factură fiscală; acest document reprezintă faptul că deja comandă este activă la crescător; Dacă clientul doreşte să afle datele de contact ale crescătorului, o poate face printr-un simplu apel telefonic sau email către agenţie (Pupper). De asemenea conform protocolului, cu aproximativ 24 ore înainte, fiecare client este sunat de către crescător şi i se aduc la cunoştinţă localitatea de livrare (în cazul în care clientul nu îşi are domiciliul într-unul din oraşele din oferta), ora de livrare şi locaţia.

Termen de livrare:
Acesta este direct dependent de vârstă animalului de companie ofertat şi poate fi cuprins între 1-30 zile. Clientul este anunţat încă din debutul/plasarea comenzii care este acest termen de livrare. Pot există situaţii când independent de voinţă Pupper, crescătorul nu se poate încadra în termen din motive obiective (reacţii neaşteptate în urmă vaccinării, deparazitării etc); în acest caz clientul poate solicită returnarea comisionului dacă nu doreşte să aştepte peste termenul de livrare promis iniţial.

Orice renunţare de comandă din partea clientului mai devreme de 15 zile lucrătoare se soldează cu reţinerea comisionului.

Garanţia
Oferită de crescător, 7 zile pentru bolile pentru care căţelul s-a vaccinat.
Aceasta constă în înlocuirea căţelului cu altul iar garanţia se acordă în baza pozelor cu caţelul decedat, în urma efectuarii într-un termen de 24h a unor teste de diagnosticare, solicitantul având obligativitatea prezentării testelor efectuate în laborator de diagnostic şi a foii de observaţie din care sa rezulte boala virală.
Solicitam efectuarea de teste de laborator intr-un termen scurt de 24h de la decesul animalului deoarece unele cauze ale decesului nu nu mai pot fi constatate la mai mult de 24h dupa intervenirea decesului.

De reţinut:
Pupper îşi rezervă dreptul de a-şi selecta clienţii, având în vedere că ceea ce se ofertează sunt animale de companie (fiinţe vii) iar acestea trebuie să ajungă la persoane pe deplin responsabile şi care să aibă posibilităţile materiale necesare în vederea întreţinerii acestora.